RISCOS LABORALS

El millor assessorament i assistència en la cobertura dels RISCS LABORALS de la seva empresa.

Busquem la millor proposta per la plena cobertura i prevenció dels riscs laborals de la seva empresa:

- Assumpció pròpia per part de l’empresari
- Designar un o més treballadors
- Servei de prevenció propi
- Servei de prevenció aliè

Assistència davant l’autoritat laboral en cas de possible inspecció en matèria de prevenció.